Modlitwy zakonne

Modlitwa Św. Brygidy

Panie, Ty sam jesteś Święty
a my Cię uwielbiamy za cuda
zdziałane w Twoich Świętych.
W Świętej Brygidzie dałeś nam Panie
wzór życia chrześcijańskiego:
- jako mężna niewiasta jest przykładem
- dla matek i wszystkich ludzi żyjących na świecie
- dla tych którzy chcą żyć w czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie jest przykładem życia zakonnego
- wszystkim przez krzyż wskazuje drogę do życia.
Panie, Ty sam jesteś Święty,
daj nam siłę do służenia Tobie
biorąc przykład z twoich Świętych.
Święta Brygido, wstawiaj się za nami przed Panem,
doprowadź nas wszystkich do Królestwa Niebieskiego,
gdzie za Tobą, wszyscy bracia i siostry
uwielbiają Boga w radości i światłości wiecznej.
Amen.

 

O Panie, przyjdź szybko

Panie! Przyjdź szybko i rozjaśnij noc.
Tak tęsknię do Ciebie,
Jak tęsknią umierający.
Powiedz mojej duszy,
że nic nie dzieje się bez Twego przyzwolenia,
a na co ty przyzwalasz nie pozostanie bez pocieszenia.
O Jezu, Synu Boży,
który stałeś cichy przed swymi sędziami,
nałóż więzy na mój język,
dopóki nie przemyślę,
co i jak mam mówić.
Wskaż mi drogę i spraw,
abym była gotowa po niej kroczyć.
Niebezpiecznie jest zwlekać
i niebezpiecznie się spieszyć.
Odpowiedz na moje błaganie
i wskaż mi drogę.
Przychodzę do Ciebie
jak zraniony człowiek do lekarza
w poszukiwaniu pomocy.
Udziel mi Panie, pokoju serca!
Amen.

 

Litania do Św. Brygidy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Św. Trójco Jedyny Boże
Św. Maryjo
Św. Boża Rodzicielko
Św. Panno nad Pannami
Św. Brygido, Matko nasza
Św. Brygido, Fundamencie wiary
Św. Brygido, Wielbicielko Boga
Św. Brygido, Córko wybrana Ojca Niebieskiego
Św. Brygido, Oblubienico Syna Bożego
Św. Brygido, Tchnienie Ducha Świętego
Św. Brygido, Ognisko Mądrości Bożej
Św. Brygido, Głosie Słowa Przedwiecznego
Św. Brygido, Wielbicielko Matki Boskiej
Św. Brygido, Owocu błogosławieństwa Bożego
Św. Brygido, Kwiecie niewinności
Św. Brygido, Lilio Panieńskiej czystości
Św. Brygido, Rolo urodzajna małżeństwa świętego
Św. Brygido, Skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego
Św. Brygido, Pochodnio sprawiedliwości
Św. Brygido, Perło Świętości
Św. Brygido, Skarbnico Cnót Świętych
Św. Brygido, Matko ubogich
Św. Brygido, Opiekunko sierot
Św. Brygido, Pocieszycielko strapionych
Św. Brygido, Wybawicielko tonących
Św. Brygido, Pielgrzymko dróg świętych
Św. Brygido, Arko skryta tajemnic Bożych
Św. Brygido, Służebnico Chrystusowa
Św. Brygido, Posłanko Boża
Św. Brygido, Prorokini cudowna
Św. Brygido, Kaznodziejko wielmożna
Św. Brygido, Nawrócenie grzeszników
Św. Brygido, Reformatorko Kościoła Bożego
Św. Brygido, Sprawczyni powrotu Stolicy Apostolskiej
Św. Brygido, Czcicielko Męki Pańskiej
Św. Brygido, Propagatorko Bożej Miłości
Św. Brygido, Zwierciadło życia pobożności
Św. Brygido, Krynico Łez Świętych
Św. Brygido, Objawieniami uczona
Św. Brygido, Ozdobo Królestwa Szwedzkiego
Św. Brygido, Tarczo Królestwa Polskiego
Św. Brygido, Fundatorko Zakonu Brygidiańskiego
Św. Brygido, Patronko wszystkich do Ciebie się uciekających
Św. Brygido, My grzeszni Ciebie prosimy

Abyś nam doskonałą skruchę i żal za grzechy uprosić raczyła
Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła
Abyś plago gniewu Boskiego za grzechy od nas oddalić raczyła
Abyś nam poprawę żywota ubłagać raczyła
Abyś nam obfite łaski w pomnażaniu cnót świętych uprosić raczyła
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła
Abyś od nas wszelkie najazdy szatańskie oddalić raczyła
Abyś w tym Królestwie pokój, zgodę, jedność sprawić raczyła
Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków w życiu naszym bronić raczyła
Abyś nam we wszelakich potrzebach na ratunek przybywać raczyła
Abyś nam godne naśladowanie w pokorze i miłości uprosić raczyła
Abyś nam pomocnie w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie i czystości jednać raczyła
Abyś zakon przez Ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła
Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła
Abyś grzechy nasze i niedoskonałości zasługami twymi zastąpić raczyła
Abyś nam przed Trybunałem Sędziego Sprawiedliwego Patronką stać się raczyła

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Litanie alla Beata Madre Elisabetta

Signore, pieta’ Signore, pieta’

Cristo, pieta’ Cristo, pieta’

Signore, pieta’ Signore, pieta’

 

Beata Madre Elisabetta ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ ti degni ottenere ai governati

zelo e coerenza nel professare la loro fede ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ ti degni impetrare da Dio

a tutti i popoli cristiani pace e unita’ ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’, per i tuoi meriti, Dio converta

infedeli alla vera fede ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ faccia crescere in noi le virtu’

della fede, della speranza e della carita’ ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ ci preservi sempre dal peccato

e dalle occasioni cattive ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ protegga con il tuo patrocinio tutti

coloro che si sono devotamente posti sotto

la tua protezione ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ diventiamo tuoi veri discepoli ti preghiamo, ascoltaci

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ascoltaci o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pieta’ di noi

 

O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli la nostra preghiera; Tu che infondi in noi la fiducia filiale nel Tuo amore di Padre, per intercessione della Beata Madre Elisabetta, donaci di ottenere con pienezza cio’ che Ti chiediamo con fede.

 

Per Cristo nostro Signore.

 

Droga krzyżowa - VIA CRUCIS - PDF

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
85 0.27178001403809